De Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen

biedt actuele inzichten over preventie en interventie bij dreigende ontruimingen wegens schulden aan woningcorporaties, gemeenten, huurders (organisaties) en hulpverleners.

Deze handreiking is gebaseerd op de ervaringen van het landelijk meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen (www.huisuitzetting.nl). Bij het meldpunt bieden medewerkers van Eropaf! en Eropaf & Co actief ondersteuning bij het voorkomen van uitzettingen. Dankzij het meldpunt houdt Eropaf! zicht op beleid en praktijk rond (dreigende) huisuitzettingen wegens schulden. Iedere melding is een casestudy en biedt aanknopingspunten voor verbetering.

In de handreiking wordt het proces dat uiteindelijk tot ontruiming leidt in zes fasen geordend in de 'ontruimingszeef'. Elke fase biedt aanknopingspunten voor een oplossing. Tot op de dag van de aangezegde ontruiming kan een huisuitzetting worden afgewend. Als de zeef goed werkt, worden er in elke fase huurders uitgezeefd en wordt ontruiming voorkomen.

Hier te downloaden

Auteurs: Catelijne Akkermans, Marc Rakers, Fleur Boesveldt en Max Huber

Uitgave: Stichting Eropaf! ISBN: 9789081500203 (1e versie 13-05-2013. herziene versie 2015)

 

Aanmelden nieuwsbrief | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer

© Stichting Eropaf! 2017